Κοσμογονία: Σεμινάριο στο Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια διάνοιξη του ορίζοντα του Οιδιπόδειου συμπλέγματος πέρα από την εκδοχή με την οποία το γνωρίζουμε. Αντί να προσκρούουμε στη συμπεριφορική εικόνα με την οποία είναι εδραιωμένο στη λαϊκή αντίληψη, αυτήν του παιδιού που έλκεται από τον γονέα του αντίθετου φύλου και που εκδηλώνει αντιζηλία προς...

Continue reading

Actum est Litteralis

Le titre ne fait pas référence à n’importe quel acte : Cet Acte est un Acte littéral. La caractérisation semble paradoxale car le sens littéral ne peut que concerner les figures de style dans le discours, comme la métaphore et la métonymie. Comment se fait-il qu’un acte puisse être littéral...

Continue reading

On the Ascesis of Psychoanalysts

This book is a gospel on the subject of the ethics of the well-spoken, that is the speaking being of the Αct. An ori-entation for the analyst to a kinesis of flowing with the flux of the letter, where the subject’s mark within the signifier instead of being counted in...

Continue reading

An Act of Good Faith: the Duty to Become a Heretic

This book is a collection of essays on Lacanian and Freudian Psychoanalysis, edited by Marinos Malialis and written by Richard Klein, the first president of the School of the Freudian Letter. The book is a union between Freud and Lacan, a point of orientation for psychoanalysts, and a reference for...

Continue reading

Breath: the Object of the Respiratory Drive

The Breath sustains the Act in a new body, the No-Body which you are able to construct if you are willing to die and reborn away from the Other, into a new resurrected body that does not speak. It is Being Silent. Thus, Psychoanalysis is a breathing exercise going beyond...

Continue reading

The Clinic of the Act by Petros Patounas

Petros Patounas infuses his words with the experience of his practice and makes another contribution to psychoanalysis. He transforms this interview into an orientation that urges psychoanalysts to surpass a threshold and lead themselves into another sort of practice that is not limited to the couch, but that it constitutes...

Continue reading

The Image of α Voice: The Mirror Stage of Jacques Lacan

It has been since forever that man as a speaking subject has used metaphors to describe the world. Jacques Lacan is the first to bring this fact into a psychoanalytic context, noting that this very metaphorization draws reference from another metaphor that is primordial, where the individual takes his mirror...

Continue reading

The Psychoanalytic Act: On the Formation of the No-Body.

This book collates writings from Petros Patounas in response to Jacques Lacan’s Seminar of the Psychoanalytic Act. Some of the essays arise from presentations given in the seminar series, “Lacan and the Psychoanalytic Act: A Question of Subjective Presumption” during 2013/14 at the University of London Union, UK. Desire in...

Continue reading