Κοσμογονία: Σεμινάριο στο Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια διάνοιξη του ορίζοντα του Οιδιπόδειου συμπλέγματος πέρα από την εκδοχή με την οποία το γνωρίζουμε. Αντί να προσκρούουμε στη συμπεριφορική εικόνα με την οποία είναι εδραιωμένο στη λαϊκή αντίληψη, αυτήν του παιδιού που έλκεται από τον γονέα του αντίθετου φύλου και που εκδηλώνει αντιζηλία προς...

Continue reading

The Image of α Voice: The Mirror Stage of Jacques Lacan

It has been since forever that man as a speaking subject has used metaphors to describe the world. Jacques Lacan is the first to bring this fact into a psychoanalytic context, noting that this very metaphorization draws reference from another metaphor that is primordial, where the individual takes his mirror...

Continue reading

Catatonia: from sound to the voice [part 2]

On Wednesday 25th of October, Marinos Maliali Lacanian psychoanalyst, member of the School of the Freudian Letter UK and the Cyprus Association of Lacanian Psychoanalysts, will deliver the second part of the case study entitled: ‘Catatonia: from sound to the voice’. This is a case study presentation on the process...

Continue reading

The Black and White series

On Thursday 25th of May, the Cyprus Society of the School of the Freudian Letter is hosting Charoula Pilavaki and Petros Patounas, in the second interview of “The Black & White series”. The topic of this second interview is: Divine Drive and the Monad Description:  Charoula Pilavaki, analyst in formation, has...

Continue reading

The Black and White series

On Thursday 27th of April, the Cyprus Society of the School of the Freudian Letter is hosting Charoula Pilavaki and Petros Patounas, in the second interview of “The Black & White series”. The topic of this second interview is: Desire, Act and the Breath Description:  Charoula Pilavaki, analyst in formation, has...

Continue reading

What is psychoanalysis?

The Cyprus Society of the SFL is organising a seminar event in Ispra, Italy on 12th of April 2023 responding to the question of what is psychoanalysis? The event will consist of two seminars presented by psychoanalysts of the School of the Freudian Letter Petros Patounas and Penny Georgiou. Speaker: Petros Patounas...

Continue reading

The Black and White series

On Thursday 9th of February, the Cyprus Society of the School of the Freudian Letter is hosting Charoula Pilavaki and Petros Patounas, in the first interview of “The Black & White series”. The topic of this first interview is: Desire and Act Description: In the process of translating the Dark Quotes of...

Continue reading

Introduction to the Verbeing

On Friday 18th of November, Mihailo Maksimovic, member of the Serbian Society of the SFL, will deliver a seminar entitled: ‘Introduction to the Verbeing’. A few words by Mihailo: This is an introductory seminar about my studies and research on the concept of the Verbeing. It is my attempt to...

Continue reading

The Round Table Discussions – Facilitated by Penny Georgiou

‘Geography’ by Chara Pilavaki On Wednesday 9th of November, Chara Pilavaki will give a presentation on Geography during the Round Table dialogues, which are facilitated by Penny Georgiou. A few words by Chara: During our Round Table discussion, I would like to talk about Geography. In other words, how the body of a...

Continue reading

How do we supervise Lacanianly?

On Friday 21st of October, Petros Patounas will present the seminar “How do we supervise Lacanianly?” During the presentation the speaker will touch upon key issues in Freudian and Lacanian supervision, such the psychoanalyst’s own fantasy of a body, the analysand as phallus, what material might be important to present...

Continue reading

Dream analysis in Lacanian psychoanalysis

On Wednesday 5th of October Mihailo Maksimovic, member of the Serbian Society of the SFL, will deliver a seminar entitled: ‘Dream analysis in Lacanian psychoanalysis’. This seminar deals with the exploration of what dreams are, what is their work and function, what is the process of their analysis according to...

Continue reading