Το Αντικείμενο Φωνή – The Object Voice

Speaker: Dimitra Gorgoli, Psychiatrist and Lacanian Psychoanalyst “Μετά το βλέμμα, περνάμε στον δεύτερο κατά σειρά λακανικό αντικείμενο, που δεν είναι άλλο από τη φωνή. Αντικείμενο που ως αναλυτές, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θα αναδείξουμε την έννοια αυτού, ανατρέχοντας το έργο του Λακάν, κάνοντας παράλληλα αναφορές και στο έργο του Φρόιντ. Εμβαθύνοντας...

Continue reading