Η ‘Εμφυλη Θέση του Υποκειμένου στην Ψύχωση: Λακανική Θεωρία και Κλινική

Event details

  • Saturday | February 10, 2018
  • 11:00 am
  • The Cyprus Society of the SFL, 18 Polygnostou Street, Santhemis Court 2, 1st Floor, 103, P.C. 3082, Limassol, Cyprus

Speaker: Giorgos Mitropoulos, Psychiatrist and Lacanian Psychotherapist

Τι σημαίνει είμαι άνδρας ή είμαι γυναίκα για τον νευρωτικό, και τι σημαίνει για τον ψυχωτικό; Από το υστερικό ερώτημα «τι σημαίνει να είσαι γυναίκα» ως την «ώση-προς-τη-γυναίκα» του ψυχωτικού Σρέμπερ ανοίγεται η άβυσσος που χωρίζει την εγκαθίδρυση της πατρικής μεταφοράς από την διάκλειση του Ονόματος-του-Πατρός.

Η έμφυλη θέση του υποκειμένου ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ψυχανάλυση, ενώ η προβληματική αυτής της θέσης αναδεικνύεται ανάγλυφα στην κλινική των ψυχώσεων. Αυτή την προβληματική θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με οδηγό τη λακανική θεωρία, καθώς και μέσα από σχετικά κλινικά παραδείγματα.

 

Language: Greek

Entrance fee:  €20