Κοσμογονία: Σεμινάριο στο Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια διάνοιξη του ορίζοντα του Οιδιπόδειου συμπλέγματος πέρα από την εκδοχή με την οποία το γνωρίζουμε. Αντί να προσκρούουμε στη συμπεριφορική εικόνα με την οποία είναι εδραιωμένο στη λαϊκή αντίληψη, αυτήν του παιδιού που έλκεται από τον γονέα του αντίθετου φύλου και που εκδηλώνει αντιζηλία προς τον γονέα του ίδιου φύλου, έχοντας τον Λακάν ως καθοδηγητή συναντιόμαστε με έναν είδους ζήλο του όντος που ομιλεί, με τον οποίον ποιεί κόσμους για να εγγράψει την εμπειρία της απόλαυσής του. Αποκτούμε μια γεύση του τι εστί επιθυμία.

Με προσανατολισμό την επιθυμία, η συγγραφή του παρόντος έργου αποτελεί ένα έμπρακτο εγχείρημα μετάδοσης της ψυχαναλυτικής εμπειρίας, μέσα από λογής καθημερινά περιστατικά που ακουμπούν μια ευρεία θεματολογία.

Συγγραφέας: Άγγελος Τσιαλίδης [Angelos Tsialides]

Αποκτήστε το βιβλίο εδώ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

§1. Εισαγωγή: Το Σύμπλεγμα, ο Μύθος
§2. Οι Οιδιπόδειοι Γονείς
§3. Η Απόλαυση της Μητέρας
§4. Κληρονομικότητα
§5. Μύθοι που Αναμορφώνουν το Οιδιπόδειο
§6. Η Άδεια Θέση στην Επιθυμία της Μητέρας
§7. Ο Φροϋδικός Πατέρας ως Αντίζηλος
§8. Πατρική Μεταφορά και Φαλλικό Σημαίνον
§9. Ο Νόμος του Πατέρα και η Κοινωνία
§10. Το Σύμπαν της Μητέρας και του Πατέρα
§11. Το Τραύμα της Καταγωγής
§12. Από την Καταγωγή, στην Κοσμογονία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε1. Πέραν του Φρόυντ
Ε2. Αυτοπεποίθηση
Ε3. Τα Γονικά Σημαίνοντα
Ε4. Διάγνωση, Σύμπτωμα
Ε5. Ο Φαλλός και το Όνομα του Πατρός
Ε6. Επώνυμο
E7. Υπερεγώ, Κληρονομιά
E8. Είναι ο Οιδίποδας Ψυχωτικός;
E9. Ο Φόνος του Πατέρα
E10. Ενοχή
E11. Διαχωρισμός
E12. Φαλλοκρατία στη Γλώσσα
E13. Άνδρας, Γυναίκα, Φαλλός
E14. Ντροπή
E15. Ένας Πανίσχυρος Πατέρας
E16. Χωρισμός
E17. Όταν το Παιδί Επιλέγει
E18. Τα Γονικά Σημαίνοντα στη Συνεδρία
E19. Απώλεια, Ενόρμηση
Ε20. Διάκλειση
Ε21. Εθισμός (Εξάρτηση)
Ε22. Αφάνιση
Ε23. Σεξουαλικές Θεωρίες και Συμπτώματα
Ε24. Φαντασίωση
Ε25. Φαντασίωση και Φαλλός
Ε26. Χριστιανισμός
Ε27. Θυσία
Ε28. Τραύμα
Ε29. Αποπλάνηση
Ε30. Η Σαγήνη της Γλώσσας
Ε31. Απώλεια Αγαπημένου Προσώπου
Ε32. Επιθυμία
Ε33. Ερωτισμός
Ε34. Στην Απόλαυση της Μητέρας
Ε35. Επιθυμία και Φαντασίωση
Ε36. Σύμπτωμα και Όνομα του Πατρός
Ε37. Ο Χρησμός
Ε38. Φαντασίωση και Χρησμός
Ε39. Γιατί η Φαντασίωση;
Ε40. Η Αυτού Μεγαλειότης το Βρέφος
Ε41. Το «Άλλο» Αντικείμενο (Φαλλός & Αντικείμενο α)
Ε42. Μεταβίβαση, Αγάπη
Ε43. Μη-Τέρας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

αγάπη, 7, 15, 31, 33-4, 56-7, 61-2, 66, 70, 82, 86, 102, 111, 118, 130-1, 141, 147-8, 155, 158, 170, 173-4
άγχος, 69, 98-9, 114, 136, 170
άγχος αποχωρισμού, 119-20, 129, 131, 
άγχος ευνουχισμού, 98-9, 150, 167  [βλ. επίσης, ευνουχισμός]
άγχος θανάτου, 119
Άλλος*
αιμομιξία, 13, 26, 28, 31, 40, 47, 49, 51, 57, 128, 131, 136, 139, 145


συμπεριφορισμός, 3, 33, 120, 171
συμπεριφορά, 4, 8, 12-3, 34, 50, 76, 79, 114
σύμπτωμα, 8-9, 35, 46, 53, 56, 61, 65, 68, 75-8, 91, 107, 117, 128, 133-5, 154-5, 157-9
συναισθηματική αποστέρηση, βλ. ιδρυματισμός
σχήματα λόγου
κυριολεξία, 13, 45, 121, 124, 127, 162
μεταφορά, 18, 20, 22, 36-8, 56, 59, 63, 125, 127, 129, 146, 166, 168
[βλ. επίσης, πατρική μεταφορά]
μετωνυμία, 43, 125