Το Αντικείμενο Φωνή – The Object Voice

Speaker: Dimitra Gorgoli, Psychiatrist and Lacanian Psychoanalyst “Μετά το βλέμμα, περνάμε στον δεύτερο κατά σειρά λακανικό αντικείμενο, που δεν είναι άλλο από τη φωνή. Αντικείμενο που ως αναλυτές, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θα αναδείξουμε την έννοια αυτού, ανατρέχοντας το έργο του Λακάν, κάνοντας παράλληλα αναφορές και στο έργο του Φρόιντ. Εμβαθύνοντας

Continue reading

The Symptom

Speaker: Francine Danniau, Lacanian Psychoanalyst  Language: English Entrance fee: Members of the Cyprus Society of SFL – €10 Non-members of the Cyprus Society of SFL – €20 Concessions (students) – €10

Continue reading

Psychoanalysis and Psychotherapy

Speaker: Francine Danniau, Lacanian Psychoanalyst  Language: English Entrance fee: Members of the Cyprus Society of SFL – €10 Non-members of the Cyprus Society of SFL – €20 Concessions (students) – €10

Continue reading

Case Study Presentation

Speaker: Francine Danniau, Lacanian Psychoanalyst  Language: English Entrance fee: Members of the Cyprus Society of SFL – €10 Non-members of the Cyprus Society of SFL – €20 Concessions (students) – €10 per

Continue reading

Object a in the Freudian Clinic

The seminar will be held in a form of an interview whereby attendees are invited to pose questions through which a discussion will develop within the subject of the seminar. Speaker: Phillip Hill, Lacanian Psychoanalyst Language: English Entrance fee: 10 Euros (price includes all events of the day)

Continue reading